Serveis//Servicios


Disseny de vestuari per a espectacles, moda, esdeveniments, indumentària folklòrica i popular i altres medis de comunicació social.// Diseño de vestuario para espectáculos, moda, eventos, indumentaria folclórica y popular y otros medios de comunicación social.