Originalitat, Creativitat, Passió, Esforç, Escrupolositat pels detalls i la feina ben feta.

Realitzar somnis amb vestits inimaginables o recrear la indumentària d'una època determinada d'acord amb les tendències de la moda d'aquell moment sense caure en la còpia, i dotant-lo de personalitat i creativitat.

Són els valors que acompanyen aquest itinerari professional.

Per això portem tants anys avançant junts.

Moltes gràcies!!!

Sílvia Domènech Disseny de Vestuari

 
 

Originalidad, Creatividad, Pasión, Esfuerzo, Escrupulosidad por los detalles y el trabajo bien hecho.

Realizar sueños con vestidos inimaginables o recrear la indumentaria de acuerdo con las tendencias de la moda de cada momento sin caer en la copia, dotándolo de personalidad y creatividad.

Son los valores que acompañan este itinerario profesional.

Por ello llevamos tantos años avanzando juntos.

Muchas gracias!!!

Sílvia Domènech Disseny de Vestuari